PRIVATLIVSPOLITIK


Hvad er personoplysninger?
Personoplysninger er de oplysninger hvor vi beder om dine personlige og brugerrelaterede
oplysninger, når du benytter forskellige tjenester på hjemmesiden. Vi indsamler aldrig
personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger f.eks. ved at registrere
dig, tilmelde dig et arrangement. Det er primært oplysninger som navn, adresse,
postnummer, e-mail. De indsamlede data sælges ikke til tredjepart.


Brug af personoplysninger
Personoplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre den tilmelding eller den
service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Du giver samtykke til at
modtage direkte markedsføring med nyheder og tilbud m.v. Husk at enhver oplysning du
afgiver – inklusiv personlig identificerbar information – i et offentligt forum som for
eksempel en online-debat, ikke er omfattet af denne fortrolighedspolitik og kan ses af
tredjepart, der ikke har noget med os at gøre. Vi anbefaler derfor, at du omhyggeligt
overvejer, hvilken information du afgiver i forbindelse med brug af disse.


3.3 Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi
gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, på computere med begrænset adgang, og
vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores
brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder
som bruger.


Vi kan dog ikke garantere 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det
betyder, at der er en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når
data sendes og opbevares elektronisk. Vær opmærksom på, at du afgiver dine personlige
oplysninger på eget ansvar.


I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret
til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at
de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til
at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod,
at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid
tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger
og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.


3.4 Ændringer i behandlingen af personoplysninger
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af
personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og
ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi
selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver
vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.


Du er også velkommen til at kontakte os direkte på kontakt@coworkersmind-house.dk