LeadingCoworkers Netværk

Sparring. Fællesskab. Netværk.

Ledelse og selvledelse - to forskellige begreber som er stærkt forbundet.


LeadingCoworkers indgår i et stærkt samarbejde med Tech Town Odense. I fællesskab etablerer vi et netværk for ledere og specialister, med fokus på faglighed, innovation, og medarbejder trivsel.

Formålet med LeadingCoworkers, er at inspirere, samt gøre ledelse og ikke mindst selvledelse til en naturlig del af det daglige fokus i virksomheden.


LeadingCoworkers vil understøtte det gode og meningsfulde arbejdsliv, samt sætte spot på nutidens og fremtidens medarbejder behov, og krav til fleksibilitet.


Innovation trivsel, og personlig udvikling, skal forenes gennem værdier som skaber sammenhold og fremdrift i virksomheden.

De fysiske møder vil blive afholdt i Tech Town Odenses lokaler.


Der vil være et gennemgående tema, og inspiration ved udvalgte indlægsholdere. Samtidig sikrer vi at der vil være plads til fordybelse i relevante grupper – både for ledere og specialister.


Derudover ligger vi nogle pauser ind således at er er plads til netværk, og evt. cleare mailboksen eller evt. aftaler der skal følges op telefonisk. På den måde kan deltagerne, hvis der er behov for det, sætte tid af til eget arbejde
Der vil være forplejning inkl. morgenmad og frokost, og typisk vil de fysiske dage afholdes fra 9.30 – 16.00

Onlinemøderne afvikles typisk over maks. 2 timer fra 9.00-11.00, med et gennemgående tema, samt inspiration fra relevante indlægsholdere. Det afvikles på en moderne online mødeportal hvor vi kan splitte i grupper og sætte temaerne op efter fx ledere/specialister

Netværket er kendetegnet ved fokus på faglighed, og input fra relevante og erfarne, såvel ledere, som specialister. Vi kombinerer netværksdelen med et stærkt fokus på viden og faglighed, så der både tilgår konkret viden til deltagerne og nye kontakter.

SAMLET OVERBLIK 
LeadingCoworkers Netværk

FYSISKE TEMA DAGE
inkluisiv morgenmad, frokost og drikkevarer

Kommende datoer

  • 31. maj 2023
  • 6. september 2023
  • 15. november 2023


ONLINE TEMA DAGE
inklusiv adgang til online eventarkiv

Kommende datoer

  • 14. juni 2023
  • 11. oktober 2023
  • 13. december 2023


ADGANG TIL LEADINGCOWORKERS NETVÆRK

Bliv kontaktet omkring LeadingCoworkers


 
 
 
 
 
 
 

*Ved tilmelding

accepteres privatlivspolitik